Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRESTIGE GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Krakowska 4, 31-069 Kraków, NIP 6762534507, REGON 367971009.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy o sprzedaży i wykonania zawartej umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w szczególności wystawienia dokumentów księgowych, realizacji obowiązku podatkowego oraz na cele marketingowe.

Jak długo przechowywać będziemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, jak również do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Ponadto Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy producentom, dystrybutorom, dostawcom i serwisantom – celem realizacji zamówień i dostarczenia zamówionego towaru oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe, prawne, księgowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników portalu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy muszą nam podać Państwo swoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku  uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Czy na stronie internetowej wykorzystujemy „cookies”? 

Strona internetowa pod adresem https://prestigegsm.pl/ (dalej „strona internetowa”) może wykorzystywać „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są przez Państwa przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystacie Państwo podczas przeglądania strony internetowej. Wykorzystanie „cookies” umożliwia zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie i oraz Państwa preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, układ graficzny, kolor, rozmieszczenie treści, etc.), dzięki czemu korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a jej zawartość lepiej dopasowana do Państwa oczekiwań.

Jeżeli nie chcecie Państwo, aby pliki „cookies” były przechowywanie na Państwa urządzeniu, możecie w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała stronie internetowej na ich przechowywanie. Wyłączenie opcji „cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej. Możecie także Państwo w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Państwa urządzeniu.